Yrityksille ja yhteisöille

 
Tietoisesti taitava työelämässä – luento
Luennolla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
          Työssä jaksaminen ja stressinhallinta mindfulness- menetelmällä
          Hankalien tunteiden käsittely haastavissa työ- ja asiakastilanteissa
Mindfulness on tieteellisesti tutkittu menetelmä, jolla on todettu olevan laajoja hyvinvointivaikutuksia sekä yksilötasolla että työyhteisöissä. Mindfulness menetelmä lisää yksilön keskittymiskykyä sekä fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja. Tämä heijastuu työn tuottavuuteen ja edistää muun muassa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja työssä jaksamista. Tietoisuustaitolähtöiset menetelmät hankalien tunteiden käsittelyssä haastavissa tilanteissa lisäävät yhteisöllisyyttä ja edistävät vuorovaikutustaitoja.
Luennon aikana osallistujat tekevät lyhyitä kokemuksellisia harjoitteita sekä saavat työpäivään välittömästi sovellettavia työkaluja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
Luennosta sanottua:
“Kiitos erittäin asiantuntevasta ja kiinnostavasta esityksestä, josta sai monia hyödyllisiä työkaluja ja uusia ajatuksia niin työelämään kuin vapaa-aikaankin liittyen.”
Petra Pihlainen / Vahanen Environment Oy
(Vapaaehtois-) Työssä jaksaminen ja voimaantuminen – luento/työpaja
Luennolla käsitellään seuraavia aiheita:
– Stressi ja stressinsäätely
– Motivaatio ja työn merkityksellisyys
– Myötätunnon ja itsemyötätunnon harjoittamisen merkitys
– Resilienssi, taitava ajattelu ja tunnesäätelytaidot
Luennon aikana osallistujat tekevät lyhyitä kokemuksellisia harjoitteita sekä saavat työpäivään välittömästi sovellettavia työkaluja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
Anna Andersén piti Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennuksessa luennon vapaaehtoisena jaksamisesta. Luennon aikana pureuduttiin vapaaehtoistoiminnan kenttään, yhteisöllisyyteen, sen lukuisiin mahdollisuuksiin mutta myös haasteisiin sekä nostettiin esille, kuinka tärkeää on pitää huoli omasta itsestä – myös vapaaehtoisena toimiessaan. Vapaaehtoisena toimiminen antaa elämälle sisältöä ja yhteisön, johon kuulua. On tutkittu, että vapaaehtoisena toimivat elävät pidempään ja voivat paremmin. Kun antaa, niin myös saa. Käänteispuolena pitää muistaa omat voimavarat ja jaksamisen viitekehys alati hektisemmässä toimintaympäristössä. Luento antoi hyvin työkaluja tähän.
Nina Kaipio, seurapalveluiden linjapäällikkö, Suomen Ratsastajainliitto

Annan esitys oli selkeä, positiivinen, osallistava ja se oli rakennettu selkeästi teoriatiedosta, jota voi hyödyntää käytäntöön. Anna sai osallistujat mukaan keskusteluun ja auttoi löytämään konkreettisia keinoja positiiviseen ajatteluun. Esityksestä jäi hyvä mieli ja se muistutti, kuinka ensisijaisen tärkeää on huolehtia omasta hyvinvoinnista. Lämpimästi suosittelen Annaa esiintymään ja luennoimaan erilaisiin tapahtumiin.”  Katri Pöllänen, Koordinaattori, Monaliiku ry

 

Taitava Mieli- työpaja
Taitava mieli – työpajassa käydään läpi mielen taitojen harjoittamista.
Mitä ovat mielen taidot, mistä hyvinvointi koostuu?
Miten mieltä voi harjoittaa?
Mitä on taitava ajattelu?
Aiheina mm stressinsäätely, ajattelumallit, resilienssi ja tunnesäätelytaidot.
Työpajan palautteita osallistujilta:
“Paljon ideoita, joita voin hyödyntää työssäni/tiimini kanssa.”
“Kiva oppimiskokemus, hyviä harjoituksia ja konkreettisia esimerkkejä.”
“Oikein hyvä ja herättävä parituntinen.”
“Voin suositella kurssia.”
”Taitava mieli stressin hallinnassa -workshop antoi tiimillemme paljon konkreettisia apukeinoja stressinhallintaan ja oman hyvinvoinnin kehittämiseen. Anna oli luonteva ja helposti lähestyttävä ja asiantunteva ohjaaja”
Lilli Hakanpää, Brand Specialist, Paulig Coffee
Itsemyötätuntoinen Mieli- työpaja
Tutustutaan Itsemyyötätunnon käsitteeseen kokemuksellisten harjoitusten kautta. Itsemyötätunnon harjoittamisen vaikutus hyvinvointiin ja suorituksen parantamiseen.
Työpajan palautteita osallistujilta:
“Todella mielenkiintoista.”
“Harjoitukset loistavia.”
“Arvostin tieteellistä lähestymistapaa.”
“Valmentajan läsnäolo oli poikkeuksellisen voimakasta.”
kts lisää luentoaiheita ja palautteita yksittäisiltä osallistujilta “puhujaksi”- sivulta.
tiedustelut ja tarjouspyynnöt anna.andersen@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s