Tiedätkö mikä on suorituskyvyn ja hyvinvoinnin supertaito?

Menestyvien tiimien taustalla on monia tekijöitä, mutta yksi yksittäinen tekijä, joka kiilaa kärkeen, on psykologinen turvallisuus. Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan muun muassa sitä, että yksilö kokee voivansa olla oma itsensä, rohkeasti ja avoimesti ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään. Yksilö voi olla luova ja kokeilla uusia asioita, ilman pelkoa. Pelkoa joutua naurunalaiseksi, tulla vähätellyksi tai huomiotta jätetyksi. Psykologisen turvallisuuden piirissä ollaan kunnioittavia, arvostavia ihmistä kohtaan ja rakentavalla tavalla rehellisiä tekoja kohtaan. Psykologisen turvallisuuden takia itseluottamus kasvaa, epäonnistumisenpelko vähenee ja innostus ja luovuus lisääntyy. Yksilö uskaltaa ottaa riskejä, koska tietää, ettei hänen arvonsa ole kiinni teoissa.

Mistä syntyy psykologinen turvallisuus?

Ihmisyyden arvostuksesta ja sen hyväksymisestä, luottamuksesta, tuesta, ystävällisyydestä, yhteisöllisyydestä ja myötätunnosta, muun muassa. Tässä valossa tuntuu ymmärrettävältä, että ihmisten välinen keskinäinen työskentely on tuottoisaa, tuloksellista ja mielekästä, kun taustalla vallitsee tämänkaltaisia arvoja.

Mitä jos näkisinkin itseni tiiminä?

Minkälaisia arvoja minulla on omassa tiimissäni?

Elämän kokemus on jatkuvaa tiimityöskentelyä itsensä kanssa, siitä pitää huolen aivojen taipumus tuottaa jatkuvaa kommenttia, jonka kuulemme sisäisenä puheena. Me ihmiset sulaudumme ajatuksiimme, jotka valitettavan usein ovat vertailevia, arvostelevia ja negatiivisia itseämme kohtaan. Useimmille meistä ei tulisi mieleenkään puhua muille ihmisille niin kriittisesti, lannistavasti, jopa rumasti, kuin mitä itsellemme puhumme. Tässä en nyt tarkoita rehellistä, rakentavaa ja vastuunottoa lisäävää kriittistä palautetta, jota tarvitaan kehittymiseen ja menestymiseen.

Miten voin luoda oman pään sisäistä psykologista turvallisuutta?

Olemalla itsellemme itsemyötätuntoisia, luomme oman pään sisäistä psykologista turvallisuutta. Antamalla itsellemme virheitä anteeksi, kuitenkin oppimalla niistä, uskallamme yrittää haastaviakin asioita. Tiedämme, että myötätuntoisuus itseä kohtaan auttaa kohtaamaan hankalia tunteita, kuten häpeää, jota saattaa epäonnistumisen kohdalla nousta. Itsemyötätunnon yksi elementti, yhteinen ihmisyys, auttaa muistuttamaan, että ihmisenä olemiseen kuuluu epäonnistumiset ja vaikeatkin tunteet.

Kaikki menestyneet ihmiset muistuttavat, että epäonnistumisia, tai paremmin ilmaistuna oppimiskokemuksia, on matkan varrelle kertynyt paljon enemmän kuin onnistumisia. Kuitenkin suuri osa ihmisistä pelkää epäonnistumista. Itsemyötätunto muistuttaa, että yksilö on hyvä sellaisenaan, puutteine kaikkineen, eikä ihmisarvo ole kiinni suorituksissa. Kun ihminen ei pelkää riskinottoa ja epäonnistumista, suoritukseen tulee rentoutta, joka luo mahdollisuuksia onnistumiselle. Yksilö huomaa, että kokeilemalla ja harjoittelemalla tulee myös onnistumisia. Näin muokkautuu myös kasvun asenne ja usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin. Itsemyötätunto luo puitteita menestymiselle itseä tukevan sisäisen puheen ja omaa toimintaa tukevan käyttäytymisen muodossa.

Työelämässä puhutaan jatkuvasti enemmän työhyvinvoinnista ja hyvinvoivista työntekijöistä. Suomessakin on ansiokkaasti tutkittu myötätunnon merkitystä työpaikoilla. Hyvinvoiva työpaikka koostuu hyvinvoivista työntekijöistä. Itsemyötätunto on yhteydessä myös mielen hyvinvointiin. Se vähentää ahdistusta ja masennusta ja lisää yleistä tyytyväisyyttä elämään.

Itsemyötätunnon avulla voimme jokainen vaikuttaa oman mielemme hyvinvointiin. Itsemyötätunto on supertaito, nimenomaan siksi, että taitoa voi ja kannattaa harjoittaa.

Kirjoittaja Anna Andersén on psykologi ja suorituskykyvalmentaja.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s