6 Taitoa hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lisäämiseksi

Urheilupsykologina ja huippusuoritusvalmentajana tapaan paljon urheilussa ja työelämässä menestyneitä ihmisiä. Tapaan heitä kuitenkin usein sellaisessa elämänvaiheessa, jossa ne samat tekijät, jotka ovat tehneet heistä menestyneitä, ovat aiheuttaneet heille monenlaista psyykkistä kärsimystä ja jopa loppuun palamista. Silloin on painotettu tekemisen vaakakupissa sitä kunnianhimoa ja niitä ominaisuuksia, jotka saavat aikaan lyhyellä tähtäimellä menestymistä.

Elämä on kuitenkin pitkänmatkan juoksu eikä lyhyt sprintti. Miten säilyttää kokonaisvaltainen hyvinvointi ja silti menestyä pitkäkestoisesti? Tässä kohtaa tietenkin jokainen voi miettiä omia arvojaan, ja sitä kautta tehdä oman määritelmän menestymiselle. Yhtä lailla voi hyvinvoinnin määritelmä vaihdella yksilöstä toiseen. Ihminen voi harjoittaa kehoa, mieltä ja ”laji- tai työtaitoa”. Tämä blogi ei käsittele paljoakaan kehon harjoittamista, en yhtään ”lajitaidon” harjoittamista, mutta sitäkin enemmän mielen harjoittamista.

Kunnianhimoisille ja etenkin nuorille henkilöille menestyminen voi tuntua monesta syystä tärkeämmältä kuin hyvinvointi. Mitä jos kuitenkin arvojen tasolla nostettaisiin hyvinvointi ykköseksi ja nähtäisiin se tekeminen, jossa halutaan menestystä, vain osana identiteettiä? Voisiko arvojen kirkastaminen, tekemisten priorisointi ja oman identiteetin määritteleminen muun kuin tekemisen kautta luoda pohjaa pitkäkestoiselle menestymiselle ja hyvinvoinnille? Mitkä ovat ne tekijät, jotka tukevat sekä hyvinvointia että menestymistä?

Taito 1. Itseohjautuvuus, tavoitteet ja arvot, merkityksellisyys

Ihminen voi hyvin, kun hänellä on tunne tasapainosta ja hallinnasta. Se, että määrittelee omaa identiteettiään ja arvojaan, tekee arvojensa mukaisia tekoja, asettaa ja saavuttaa tavoitteita ja kokee merkityksellisyyden tunnetta, luo pohjaa mielen hyvinvoinnille. Ymmärrystä siitä kuka on, mitä ja miksi tekee sitä mitä tekee ja tunnetta oman elämänsä hallinnasta.

Taito 2. Resilienssi, itsemyötätunto ja pyrkimys tasapainoon

Rakentamalla uskoa itseensä ”pään sisäisellä psykologisella turvallisuudella” sisäisen puheen muodossa, sekä haastavina hetkinä suhtautumalla itseensä myötätuntoisesti, on itseohjautuvuutta ja resilienssiä. Kyky resilienssiin eli psyykkiseen joustavuuteen ja kykyyn palautua vastoinkäymisistä on yksi menestystekijä ja lisää sinnikkyyttä ja sitoutumista tavoitteisiin.

Taito 3. Sosiaalinen yhteys

Me olemme laumaeläimiä, vaikka jokainen onkin varustettu omanlaisella temperamentilla ja herkkyydellä. Ihminen kaipaa ihmistä. Ihminen haluaa kuulua johonkin ryhmään. Kun osaa hakea sosiaalista tukea, lisää se tunnetta yhteydestä. Hyvät sosiaaliset suhteet ovat sisäisen motivaation ja hyvinvoinnin lähtökohtia. Tärkein kysymys toiselle ihmiselle on mitä sinulle kuuluu? Ja jos vielä kysyjä on läsnä ja aidosti kuuntelee ja kuulee, niin siinäpä voidetta sielulle. Lisäksi toisen ihmisen auttaminen lisää omaa hyvinvointia tuntuvasti.

Taito 4. Tietoisuustaito ja keskittymiskyky

Miten tämä sitten tehdään? Kaikki alkaa tietoisuudesta. Harjoitetaan tietoisuutta omasta mielestä, sen toiminnasta, ajattelusta ja ajatuksista. Kun ensin tulee tietoiseksi mielen toiminnasta ja automaattisista ajatuksista, uskomuksista ja ajattelumalleista, voi ryhtyä harjoittamaan tietoista taitavaa ajattelua. Ja kumma kyllä, koska olemme kehomieli, tietoisuuden harjoittelu on hyvä aloittaa kehotietoisuudesta, joka on hieman konkreettisempaa, vaikka lähes yhtä vaikeaa.

Kun lähdetään vaikuttamaan mieleen, aloitetaan kehosta. Rentoutuminen ja tiedostaminen, fokusointi ja keskittyminen. Keho, hengitys ja mieli. Taito osata pysähtyä tähän hetkeen, kehoon, ja olla mielen tarkkailija, josta käsin johtaa mieltään ja tunteitaan, kehoaan ja tekojaan.

Taito 5. Hyvän vahvistaminen

Viides taito on mielen negatiivisuusvinouman työstäminen. Koska mielemme tykkää takertua negatiiviseen, kannattaa harjoittaa hyvän vahvistamista. Huomata hyvät asiat, onnistumiset, tehdä hyviä tekoja ja harjoittaa kiitollisuutta.

Taito 6. Kokonaisvaltaiset hyvinvoinnin peruspilarit

Kuudentena hyvinvoinnin ja suorituskyvyn taitona ovat sitten ne peruspalikat, jotka vaikuttavat meidän kykyymme edistää edellä mainittuja. Eli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden peruspilareina toimivat uni, lepo ja palautuminen, terveellinen ravinto ja fyysinen aktiivisuus. Nämä ovat listalla viimeisinä, mutta ei vähäisimpinä. Kaikki taidot tukevat toisiaan, ja mistä lähdetään, riippuu yksilöstä. Listaan hyvinvoinnin peruspilaritkin taidoiksi, vaikka ne ovatkin jotain, mitä me kaikki teemme, syömme, nukumme ja liikumme, on taitoa tehdä nämä perusasiat siten, että ne tukevat hyvinvointiamme ja suorituskykyämme kohti hyvinvoivaa ja menestynyttä (työ)elämää.

 

Kirjoittaja Anna Andersén, PsM, on sertifioitu urheilupsykologi ja huippusuoritusvalmentaja (perfomance psychologist).  Anna on kiinnostunut kokonaisvaltaisista hyvinvoinnin tekijöistä suorituskyvyn tukena ja yksilön psykologisesta viitekehyksestä menestymisen taustalla.

Anna luennoi ja vetää koulutuksia ja työpajoja näistä aiheista työyhteisöille ja urheiluseuroille. Annan luennot ovat innostavia, vuorovaikutteisia ja saavat hyvää palautetta. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt anna.andersen@yahoo.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s